เว็บบอร์ด Webboard

เลขที่จัดส่งสินค้า เดือนมกราคม 2561  

  RSS

istamp
(@istamp)
Active Member Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 5
07/01/2018 4:02 am  

เลขที่จัดส่งสินค้า เดือนมกราคม 2561

ทางร้านจะแจ้งเลขที่จัดส่งสินค้าในวันที่จัดส่งสินค้า เวลาประมาณ 21.00 น. ของทุกวัน

จัดส่งสินค้า วันจันทร์ - วันศุกร์
(ไม่ส่งสินค้าในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี)

หากลูกค้าท่านใด ไม่พบเลขที่จัดส่งสินค้าของตนเอง สอบถามทาง Line ได้ที่ @istamp

 😊 ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการของเราค่ะ 😊 


ReplyQuote
istamp
(@istamp)
Active Member Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 5
07/01/2018 4:14 am  

เลขที่จัดส่งวันที่ 3 มกราคม 2561

 • จรัสศรี ยิ่งยง eu084789523th
 • จักรพงศ์ เกิดสวัสดิ์ eu084785345th
 • เนย บัญชีap eu084785359th
 • สุวพิชญ์ วงษ์สวัสดิ์ eu0847930001th

ReplyQuote
istamp
(@istamp)
Active Member Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 5
07/01/2018 4:16 am  

เลขที่จัดส่งวันที่ 4 มกราคม 2561

 • พีรพล ทศพงษ์ eu084793015th
 • ทิพวรรณ เอกสมัย eu084792981th
 • สุภัสรา ก้อนทรัพย์ rm080867741th

ReplyQuote
istamp
(@istamp)
Active Member Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 5
07/01/2018 4:18 am  

เลขที่จัดส่งวันที่ 5 มกราคม 2561

 • กรรณิกา ปั่นศรี eu084792978th
 • จริยา แสงดารา eu085901847th
 • โชติกา ดิษฐประยูร eu085901833th

ReplyQuote
istamp
(@istamp)
Active Member Admin
Joined: 2 ปี ago
Posts: 5
09/01/2018 3:18 pm  

เลขที่จัดส่งวันที่ 8 มกราคม 2561

 • รวิพร eu084800317th
 • ชนมน eu08590180th

ReplyQuote
Share: