fbpx

ตรายางชื่อ ตรายางพวงกุญแจ ตรายางพกพา

ตรายางชื่อ ตรายางพวงกุญแจ ตรายางพกพา เป็นตรายางหมึกในตัว น้ำหมึกหมดสามารถเติมหมึกได้ หมึกกันน้ำบนกระดาษผิวด้าน มีขนาดเล็กมาก พร้อมพวงกุญแจแขวน